Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 40
Năm 2022 : 3.372
XÂY DỰNG MỤC TIÊU GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

XÂY DỰNG MỤC TIÊU GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Năm học 2019 – 2020, trường mầm non Đông Hà – Đông Hưng – Thái Bình đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của của Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các văn bản hướng dẫn của Bộ về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Các công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật có nhiều đổi mới mang lại chất lượng ...
Xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non

Đối với trường mầm non, việc đảm bảo an toàn cho trẻ được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Vì vậy, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn,giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và ...
Vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường mầm non

Vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường mầm non

Vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay trong xã hội và nhất là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá xếp loại trường mầm non. Chất lượng VSATTP liên quan đến quá trình từ khâu sản xuất tới khâu tiêu dùng nên công tác này đòi hỏi tính liên ngành cao và là công ...